Şedinţa Consiliului Ştiinţific

Thursday, 29 July 2021 - 10:00


        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
29 Jul 2021
AM
10:00 Informarea Președintelui Consiliului Ştiinţific - Calin Alexa   ()
10:10 Informarea Directorului General - Nicolae Marius Mărginean   ()
10:30 14th European Conference on Accelerators in Applied Research and Technology (ECAART14)   ()
10:40 Aprobarea incadrarii in categoria proiecte de cercetare   ()
10:50 Prezentarea proiectului PDI - Mihai Radu   ()
11:20 Alegerea noilor membri ai Comisiei de Etica si Conduita Profesionala - Calin Alexa   ()
11:40 Diverse   ()
PM